Kinderen in hun Kracht - Jij maakt verschil!

Opvoeden vanuit bewust Zijn

Kinderen in hun Kracht – Jij maakt verschil!

Enneagram - kindertijdboodschTraining voor jóu, waar jij en je kind van groeien!

Ondanks onze goede bedoelingen, gaat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen helaas nog wel eens gepaard met de nodige hobbels. Met niet zelden als hoogte- of dieptepunt de puberteit: die ontaardt dan soms in een strijd of verwijdering, schooluitval en zelfs stress- en burnoutklachten en erger. Dat wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Of als het aan de orde is op een zo goed mogelijke manier proberen op te lossen. Maar hoe?

Problemen in de pubertijd zijn niet zelden ook een spiegel voor ons eigen gedrag en van wat er in onze (familie)patronen – vaak van generatie op generatie – onbewust is doorgegeven. Botsingen of verwijdering maakt helder wat er “mis” is in het (familie)systeem. Een goed moment om eens te kijken of je die patronen eens kunt doorbreken, zodat er betere verbindingen kunnen ontstaan. 

Wil jij betere relaties met je kind(eren) en beginnen bij jezelf?

Dan is deze mini-cursus iets voor jou. Deze training van 5 groepsbijeenkomsten en 1 uitgebreid individueel gesprek (type-interview) is speciaal voor ouders en voor mensen die veel met kinderen werken en is gericht op het verbeteren van relaties vanuit bewust (leren) Zijn.

Het is niet zo zeer een opvoedcursus, maar het leert je “geweldloos” te communiceren. We oefenen om meer verbinding te krijgen met je éigen essentie en gevoelens. Je krijgt daarnaast begrip voor en inzicht in menselijke verschillen. Dat helpt om effectievere verbinding te kunnen leggen met anderen, in het bijzonder je kind. Oók – of juíst – als het “moeilijk” gedrag vertoont. Hoe kun je dan nog “weten” wat je kind nodig heeft?

Wat maakt het anders? 

De manier waarop we gevormd zijn in onze kindertijd is bepalend voor de rest van ons leven. Hoe geven we onze kinderen een stabiele basis mee voor de rest van hun leven? Wij introduceren een nieuwe benadering, vol eeuwen oude wijsheden!

  • Werken aan je eigen bewustzijn en groei heeft direct positieve invloed op het welzijn en de talentontwikkeling van je kind. Dit is het belangrijkste deel!
  • Positief kunnen ontwikkelen heeft alles te maken met emotionele veiligheid kunnen bieden en positieve spiegeling, zodat kinderen vertrouwen leren hebben in zichzelf en anderen. Dat vraagt naast zelfkennis en bewust(er) zijn ook begrip voor anderen en inzicht in welk kind wat nodig heeft. We combineren 9 typische benaderingen uit het Enneagram met emotioneel en fysiek bewuster leren zijn, o.a. door middel van opstellingen en oefeningen.
  • Je leert geen trucjes of regeltjes: Als jij “gewoon” meer durft te zijn wie je werkelijk bent (zonder “je verhaal”) en de ander leert “zien” en begrijpen, heeft je kind minder “afweer” nodig. Daardoor kan hij/zij veel meer in zijn/haar talent en kracht staan en ook weer makkelijker (harts)verbinding maken met anderen. En een goed begin is heel veel waard!

Welk type heb jij? 

Tijdens een individueel gesprek zullen we door middel van een uitgebreid type-interview je eigen persoonlijkheidstype bepalen. Je kunt daar vóór al de indicatieve typetest (zie kader rechts) doen. Vink dan mij aan het eind aan als coach (!), want de uitslag gebruiken we in het type-interview en in de training.

Programma (vernieuwd)

In de training wordt aandacht besteed aan een introductie op persoonlijke ontwikkeling, hoe het enneagram daarin zo gericht bijdraagt, de 9 persoonlijkheidsstrategieën en de drijfveren die daaronder liggen, en het kernkwadrant Plus. Daarmee geven we je handvatten om ook je kind(eren) – met nodige voorzichtigheid als ze jong zijn – te kunnen herkennen in het Enneagram en al het verschillende gedrag leert begrijpen.

In kleine groepjes kun je je eigen ervaring inbrengen, kennis en (nieuwe) ervaringen uitwisselen en handelingsalternatieven bedenken.

Met behulp van systemische oefeningen (opstellingen en/of tekenopdracht) leer je beter zien en voelen wat er zich in de interactie tussen jou, je partner en je kind(eren) speelt. Zo bereiken we diepgang en zul je tegelijkertijd merken dat ontwikkeling van jezelf én je kind(eren) op deze wijze leuk en (heel) interessant is!

Je krijgt te lezen en ontvangt zelfobservatie-opdrachten en (toegang tot) typespecifieke oefeningen en “enneagramboodschappen” die – vanuit groeiend bewust Zijn – je groei en transformatieproces op gang brengen. Hier kun je tot lang na de training van blijven leren.

Wat heb je nodig om mee te doen?

  • bereidheid tot zelfreflectie en doen van (zelf)observatie-opdrachten
  • je eigen ervaringen en “kwetsbaarheden” willen inbrengen
  • willen verdiepen in de persoonlijkheidstypes (lezen)
  • respectvol willen zijn naar anderen 

Voor meer achtergrondinformatie en referenties van vorige deelnemers lees je hier meer (onderaan pagina)

Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar voor deze training.

kinderen

Data volgen

We wachten even de ontwikkelingen rond het Corona virus af, vóór er nieuwe data geprikt worden.

Trainingsdetails:

Datum:

5 avonden (data volgen) en een notk datum voor individueel gesprek.

Tijd:

van 19.15 - 22.15 uur (inloop 19.00 uur)

Adres:

Drielandendreef 52E, 3845 CA Harderwijk.

Kosten:

€ 395,-- incl. BTW, incl. Innerlijk Werk Dagboekje, cursusmap, leeswijzer en oefeningen. Bijkomende kosten (aanbevolen) ca. € 24,00 voor “De Wijsheid van het Enneagram” van Riso & Hudson.
NB: Uit ideologische overwegingen wil ik mensen met een laag inkomen de kans geven over de prijs te onderhandelen.

Benieuwd wat voor type jij bent?

Lees hoe je je enneagramtype ontdekt

Ontvang de test met type-beschrijvingen en bel me vrijblijvend voor een toelichting!

Hoe komen wij in contact:

Drielandendreef 52e
3845 CA Harderwijk
0619055222
info@irmgardvandervegt.nl

Ontketen talent in jou en je organisatie