9 manieren van opvoeden en ontwikkelen

jouw bewust-Zijn maakt het verschil!

Ouders en onderwijs

Nieuwe benadering vol oude wijsheid

De manier waarop we gevormd zijn in onze kindertijd is bepalend voor de rest van ons leven. Hoe geven we onze kinderen een stabiele basis mee voor de rest van hun leven? Wij introduceren een nieuwe benadering, vol eeuwen oude wijsheden!

Deze nieuwe benadering speelt in op de behoefte aan gezonde zelfontwikkeling en groei van de persoon(lijkheid) van ieder kind, maar ook van iedereen daar omheen. Mogen zijn wie je bent en je unieke talent mogen ontwikkelen. Leren en leren leren wordt van daaruit leuker en makkelijker.

Ieder kind zijn eigen opvoeding

Want ondanks onze goede bedoelingen, gaat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen nog wel eens gepaard met de nodige hobbels. Met niet zelden als hoogte- of dieptepunt de puberteit: die ontaardt dan soms in een strijd of verwijdering, schooluitval en zelfs stress- en burnoutklachten, depressiviteit en erger.

Hoe kun je dat zo veel mogelijk voorkomen? Of als het zich aandient, dit zo goed mogelijk hanteren? Dat is voor iedere persoonlijkheid anders.

Bewust zijn, aandacht voor communicatie en het wérkelijk begrijpen van elkaar geven sleutels voor deze ontwikkeling. Met typespecifieke handvatten voor constructieve relaties en persoonlijke groei.

Bij jezelf beginnen

Het begint bij jezelf, als ouder, begeleider, leerkracht  of andere volwassene in contact met het kind. Ooit waren we zelf ook kind en ook wij zijn niet altijd even goed gespiegeld (of begrepen). Dat heeft ervoor gezorgd dat we, ieder op onze eigen manier, een “overlevingsmechanisme” hebben aangeleerd: Onze eigen manier, waarvan wij denken dat dat dé manier is om je in het leven te handhaven en die we onbewust ook opleggen aan anderen. Die eigen manier werkt soms goed, maar minstens even vaak ook niet.

Wat is onbedoeld het effect van jouw (onbewuste) gedrag of energie? En wat is het effect van bepaald gedrag van anderen op jou? En waarom? Onze ego-strategie zorgt ervoor dat we “uit contact” raken met onszelf en anderen, juist minder effectief zijn.

Jouw persoonlijke groei is goed voor je kind!

Werken aan je eigen (mentale) gezondheid en bewustzijn heeft direct positieve invloed op het welzijn en de talentonwikkeling van je kind. Bewustwording van jezelf én kennis en begrip van wat de ander nodig heeft, maakt dat jezelf en je kind(eren) kunnen groeien.

Begrijpen wat jouw kind nodig heeft

Kinderen (en andere mensen) zijn allemaal verschillend, dus hoe weet je nu wie wat nodig heeft? Het Enneagram biedt, in combinatie met het kernkwadrant plus, heel goede handvatten voor persoonlijke groei, van jezelf én van je kind. Het bekend raken met de types, het zien en ervaren hoe anderen anders denken, voelen en handelen, is een grote eerste stap naar meer begrip: Snappen waarom je kind zich op een bepaalde manier gedraagt en daar bewust mee omgaan, op basis van een betere verbinding vanuit jouzelf.

Dia1

Emotionele veiligheid en positief spiegelen

Opvoeden gaat over veiligheid: Emotionele veiligheid en vertrouwen leren hebben, in jezelf en in anderen. Hoe meer kinderen deze (basis)veiligheid en vertrouwen kunnen ervaren, hoe beter ze zich (mentaal) gezond kunnen ontwikkelen. Positieve spiegeling, mogen zijn wie je werkelijk bent, maakt dat kinderen – en uiteraard ook alle andere mensen – hun “Goddelijk” talent en (mentale) kracht kunnen laten zien en veel makkelijker (harts)verbinding maken met anderen.

Aanwezig blijven i.p.v. reageren

Het gaat ook om het herkennen van de essentie van het kind, het kind achter het probleem. Diagnoses en therapeutische labels geven daarvoor lang niet altijd handvatten en werken vaak stigmatiserend, maken kinderen nog “kleiner”.

Hoe herken je door het soms boze, kritische, aanstellerige, dramatische, teruggetrokken, vluchtende gedrag de behoefte en intentie? “Valkuilgedrag” en gedragsproblemen doen een enorm appèl op jou als persoon. Ze maken dat je vaak onbewust reageert (gemiddeld 90% van ons gedrag). Daar wakker op worden, maakt dat je zelf mentaal gezonder blijft, je de relatie in stand kunt houden en er een veilig klimaat van samen leren en ontwikkelen kan ontstaan, tussen jou en het kind, maar ook met je partner of andere leerkrachten. Goed voor jou, je partner of collega’s en goed voor het kind!

9 typische benaderingen

De 9 typische benaderingen voor het opvoeden en ontwikkelen van jezelf en van je kind(eren) of leerlingen leer je in de open training Kinderen in hun kracht. Deze introduceren wij ook graag op jouw school of kinderdagverblijf, voor zowel ouders, leerkrachten en zelfs kinderen.

Denk aan:

  • Teamtraining van leerkrachten en/of schooldirectie
  • Intervisie-ondersteuning en/of coaching m.b.v. het enneagram
  • Thema-avond voor ouders of op ouderavonden
  • Training Kinderen in hun Kracht voor ouders op school
  • Coaching ouder en kind (denk aan mogelijke financiering uit PGB) en eventueel leerkracht

Deze training of intervisie kan desgewenst ondersteund worden met beeldcoaching door Sabrina Groenendaal van Praktijk Groen.

Informeer naar de mogelijkheden en neem nu contact op.

Boekentips:
• Een “must have”: Don Richard Riso & Russ Hudson – De Wijsheid van het Enneagram
• Elizabeth Wagele – Enneagram of Parenting
• Frank Post – Typisch opvoeden
• Daniël Ofman / Albert Heemeijer – Mission 9: het geheim van het kernkwadrant

 

Reacties van deelnemers Kinderen in hun Kracht:“Bedankt voor het delen van deze boeiende materie. Het heeft veel bij mij op gang gebracht en gaat mij enorm helpen dichtbij mijn kracht te blijven” (Jeannette, ouder/v.m. kindercoach)

“Het is een mooie kans om meer van jezelf te ontdekken. (…) Elk kind heeft een andere aanpak nodig qua opvoeding, de cursus gaf daar meer inzicht in maar ook waar mijn valkuilen zouden kunnen zitten (…) De cursus heeft ons meegenomen op een ontdekkingsreis die mij nieuwsgierig heeft gemaakt naar meer.” (Mirjam van Bakel, moeder en leerkracht basisonderwijs)

“Je leert jezelf beter kennen en begrijpen en groeit daardoor in je ontwikkeling. Ook leert de cursus je op een andere manier naar mensen te kijken en ze hierdoor meer te waarderen” (Jetty Klaasen, moeder en logopediste)

“Het leren kennen van de specifieke behoeftes van ieder kind, zorgen ervoor dat alles veel soepeler verloopt” (Marloes Draak, moeder / HR-manager)

Benieuwd wat voor type jij bent?

Lees hoe je je enneagramtype ontdekt

Ontvang de test met type-beschrijvingen en bel me vrijblijvend voor een toelichting!

Hoe komen wij in contact:

Drielandendreef 52e
3845 CA Harderwijk
0619055222
info@irmgardvandervegt.nl

Ontketen talent in jou en je organisatie