Relatie en samenwerkingsproblemen overbruggen

elkaar leren zien en begrijpen

Conflictcoaching harderwijk

Relatie in de knoop of samenwerkingsproblemen

Relatie- en samenwerkingsproblemen kunnen soms hoog oplopen. Als je zelf niet meer kunt komen tot constructieve oplossingen, dan is het verstandig een externe coach of bemiddelaar in te schakelen. Bij een ziekmelding als gevolg van een arbeidsconflict is conflictcoaching zelfs verplicht.

Veel problemen tussen mensen ontstaan, omdat we elkaar niet begrijpen. De meeste mensen zich niet (echt) bewust zijn van het feit dat we (negen) verschillende manieren hebben om in het leven te staan, met ieder onze eigen zienswijze, kwaliteiten, angsten die we ontlopen en verlangens of behoeften die we nastreven. Dat leidt tot een geheel eigen patroon van denken, voelen en handelen. Maar ook een eigen manier van besluiten, benaderen en communiceren, waardoor we totaal langs elkaar heen kunnen praten.

Verstoring communicatie door onbegrip

De meeste conflicten gaan feitelijk minder over de inhoud dan over de relatie of communicatie. We begrijpen elkaar eenvoudigweg niet. We voelen ons door de ander niet gezien, gehoord, erkend of gewaardeerd. We zijn dan ook al gauw geneigd het probleem vooral aan de ander te wijten. Standpunten verharden en er ontstaat steeds minder ruimte voor een oplossing, omdat beide partijen steeds verder in hun “beschermende”, maar ineffectieve valkuilgedrag (overlevingsmechanisme) schieten.

Nieuwe inzichten en werken aan vertrouwen

Wat conflictcoaching inhoudt? Met behulp van onder meer het kernkwadrant plus, het enneagram en veel praktische en levenservaring (in HRM-advies, casemanagement, verzuim en re-integratie en als coach)  leer ik beide partijen zien hoe je elkaar vast houdt in het conflict. We kijken wat ieders destructieve rol is en waar dat vandaan komt. Er kan dan ook ruimte ontstaan om de werkelijkheid van de ander te zien, met diens behoeften en verlangens, en om elkaars prachtige kwaliteiten (weer) te ontdekken.

Cognitief (met je denken) kom je er echter vaak niet uit, omdat problemen zich op een dieper niveau voordoen. Een relatie-opstelling kan helpen te zien hoe het probleem ontstaan is en welke verlangens en angsten daaraan ten grondslag liggen. Het helpt om opnieuw te kijken, met heel je hart, begrip  en liefdevolle compassie te krijgen voor jezelf en de ander, maar tegelijk ook verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen aandeel. En van daaruit kan het dan anders.

Vanuit inzicht en nieuw begrip kan er meer veiligheid en meer vertrouwen ontstaan, en kunnen er nieuwe stappen gezet worden naar betere samenwerking of gelukkiger, verbondener samenleven.

Talent voor probleemoplossen en bruggenbouwen

Als enneagramtype 1 met een 9 vleugel ben ik een goede probleemoplosser en bruggenbouwer en heb een passie voor het vergroten van medemenselijkheid. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jullie kwaliteiten!

Ontdek jouw bril waardoor je naar de werkelijkheid kijkt op 9 manieren van communiceren en benaderen (downloaden) en begin met de typetest

Benieuwd wat voor type jij bent?

Lees hoe je je enneagramtype ontdekt

Ontvang de test met type-beschrijvingen en bel me vrijblijvend voor een toelichting!

Hoe komen wij in contact:

Drielandendreef 52e
3845 CA Harderwijk
0619055222
info@irmgardvandervegt.nl

Ontketen talent in jou en je organisatie