Themabijeenkomst Kanker & Werk

Bruggen bouwen en nieuwe paden vinden

Themabijeenkomst Kanker & Werk

Veel mensen met kanker ondervinden problemen met behoud van, terugkeer naar of het vinden van nieuw werk, terwijl het voor veel mensen een belangrijke factor is in hun leven. Werk krijgt vaak te laat en te weinig aandacht, begrijpelijkerwijs door de vele dingen waarmee je na de diagnose toch al wordt geconfronteerd, maar ook door “goedbedoelde verwaarlozing”, taboes en onbegrip. Het ontbreekt vaak aan de juiste steun, vaak niet door onwil, maar doordat anderen (ook emotioneel) onthand zijn en kennis ontbreekt. De financiële en mentale schade kan daardoor echter behoorlijk groot zijn. Dat kan anders!

Daarom organiseert De Maretak, in samenwerking met Irmgard van der Vegt, re-integratieconsultant en coach en Thea van de Beek, personeelsadviseur en lid van de klankbordgroep Oncologische (na)zorg Noordwest-Veluwe, een interactieve bijeenkomst rond het thema Kanker & Werk, waarbij tips en ervaringen kunnen worden gedeeld die passen bij verschillende fasen in het ziekteproces.

De bijeenkomst is voor zowel de (ex)patiënt (in verschillende fasen), hun partners of vrienden, behandelaars en nadrukkelijk ook leidinggevenden.

Wat kun je in welke fase overwegen en waarom? Alvast een tipje van de sluier van wat op de avond aan de orde kan komen:

Werk kan (als het mogelijk is) ook in de behandelfase soms juist helpen om het proces beter door te komen, omdat het structuur biedt, afleiding kan zijn, je sociale steun en gevoel van waardevol zijn geeft. Je kunt wellicht niet alles, maar kijk naar wat je wél kunt en wanneer. Wat kun en moet je dan vragen? Hoe ga je het gesprek aan met je werkgever? Hoe blijf je in ieder geval in contact?

Lukt het niet om gedeeltelijk (aangepast) werk te blijven doen in de periode van je behandeling(en), dan is het best moeilijk om – na de gemiddelde behandelfase van 1 tot 1,5 jaar – weer te gaan beginnen. Veel mensen denken dan dat het nu “klaar” is, dus de aandacht en steun valt grotendeels weg. Maar dan begint vaak pas de emotionele verwerking. En ook zijn er nog de zogenaamde “late gevolgen”, waar anderen vaak niets van weten en daar dus ook geen begrip voor hebben. We staan stil bij wat kan helpen om “bruggen te bouwen”.

Werken met/na kanker vraagt bruggen bouwen en samen oplossingen vinden !

Hoe pak je dan je werkhervatting aan? Door onzekerheid of angst wordt werkhervatting soms nog maar even uitgesteld, anderen gaan juist veel te snel opbouwen, mede vanwege angst voor einde van de 2 jarentermijn van arbeidsongeschiktheid en misvattingen over de Wet Verbetering Poortwachter. Uitputting en nieuwe uitval ligt dan op de loer. We staan dus ook stil bij een gezonde opbouw, balans vinden tussen privé-herstel/behandeling-werk en kwaliteit van leven, ook op langere termijn.

Misschien heb je zoveel klachten, dat je oude werk niet meer lukt. Het vraagt loslaten dat je “de oude” wordt en uitvinden hoe “de nieuwe jou” wordt. Wat kun je dan doen? Wat mag je van je werkgever verwachten? Hoe zit het met aanpassen van werk of ondersteuning naar ander werk? Steeds meer mensen worden ook niet meer beter, maar willen nog wel graag blijven werken naar vermogen. Dat vraagt weer andere aandacht en aanpak.

Onwetendheid over de wet- & regelgeving en de financiële gevolgen speelt vaak een rol, ook in het maken van keuzes. Daar staan we dus ook bij stil.

De bijeenkomst is voor iedereen die vragen heeft over kanker en werk, of je nu werknemer, werkgever of weer baanzoekend bent; zelf kanker hebt (gehad) of de steun van iemand bent; lang of kort geleden je diagnose hebt gehad. Alleen luisteren kan, je inbreng leveren is ook fijn.

We hopen zo bruggen te bouwen en leven én werken met/na kanker beter mogelijk te maken.

Aanmelden is gewenst. Dit kan via de knop hieronder of via aanmelden@demaretakveluwe.nl / 06-418 29 887.

Andere activiteiten van de Maretak Veluwe vind je op www.demaretakveluwe.nl/agenda

De themabijeenkomst komt tot stand met ondersteuning / informatie van Cobi Oostveen, bedrijfsarts consulent oncologie en van Ragna van Hummel, Re-integratiebureau Re-turn.

Trainingsdetails:

Datum:

Dinsdag 17 januari 2023

Tijd:

19.15 - 21.30 uur (inloop 19.00 uur)

Adres:

De Maretak / Wijkontmoetingscentrum De Roef, Middelste Wei 2-4, Harderwijk

Kosten:

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst.
Aanmelden is gewenst via knop hieronder of via aanmelden@demaretakveluwe.nl / 06-418 29 887.

Benieuwd wat voor type jij bent?

Lees hoe je je enneagramtype ontdekt

Ontvang de test met type-beschrijvingen en bel me vrijblijvend voor een toelichting!

Hoe komen wij in contact:

Drielandendreef 52e
3845 CA Harderwijk
0619055222
info@irmgardvandervegt.nl

Ontketen talent in jou en je organisatie